AcadGRAC v1.0

Mogućnosti Programa

Logika DOS programskog paketa GRAC i kompatabilnost sa njim je ugrađena u dodatak za CAD programe pod imenom AcadGRAC gde je geodetskom stručnjaku omogućeno:

 • Podešavanje osnovnih parametara crteža, Razmere, Visine teksta, atributa i ostalo
 • Učitavanje u crtež podataka iz fajlova Totalnih Stanica: Leica, Sokia, Nikon, Topkon, Trimbl, South i drugih
 • Direktno unošenje i editovanje koordinata pojedinačno i kroz Tabelu
 • Unošenje i editovanje podataka za polarno i ortogonalno snimanje
 • Insertovanje Detaljnih listova, iz formirane baze i jednostavno formiranje baze istih
 • Insertovanje Topografskih znakova iz RGZ ključa, ličnog ili nekog drugog ključa
 • Skraćivanje linija oko pikira i u bilo kom trenutku eliminisanje skraćenja
 • Insertovanje padnica, znkova pripadnost, poništenja i šrafiranje objekata
 • Formiranje kontura i šrafiranje bez obzira da li su linije skraćene oko pikira
 • 3D modeliranje terena i iscrtavanje izohipsi
 • Izrada podužnih i poprečnih profila
 • Računanje zapremina
 • Transformacija koordinata i crteža Afinom ili Helmertovom transformacijom
 • Transformacija koordinata i crteža u susednu zonu
 • Uslovna paralelna i radijalna deoba parcele sa formiranjem PYX formulara
 • U Layout-u, Formiranje Listova detalja i Detaljnih skica uz pomoć Template-a
 • Razni alati za manipulisanje entitetima i atributima u crtežu preko uzorka
 • Razne varijante prenumeracie tačaka
 • Jednostavno dizanje crteža u 3D i spuštanje u 2D
 • Formiranje Zapisnika polarnog i ortogonalnog snimanje
 • I niz drugih opcija ( AcadGRAC.pdf )

Mnogo drugih kreiranih komandi i alatki, koje nisu našle mesto pod nekom od ikona u kreiranim Toolbar-ovima a koje:

 • preuređuju tuđe crteža za AcadGRAC
 • prilagođavaju DWG crtež AcadGRAC-a za druge programe
 • Odklanjaju greške u crtežu (duplikate, kratke linije, prekidaju linije i slično )
 • I mnogo drugih ( Dodatak-A.pdf )

Njihovo korišćenje je moguće iz komandne linije CAD programa u kome radi AcadGRAC, ili takođe iz komandne linije komandom: WW gde se iz liste tih alata, bira odgovarajuća.

Korisnik može listu Dodatnih Lisp komandi, proširiti svojim Lispovima dodaju ih datom popisu u txt formatu.

Tekstualni format zapisivanja geodetskih podataka, je kompatabilan sa svojim  DOS GRAC predhodnikom.

 

zoom klik na sliku za zoom

Screenshotovi: delovi programa

izgled programa u okruzenju autocada
izgled programa u okruzenju
dialog-box-spisak-koordinata
spisak koordinata
dilaog-box-zapisnik-za-distomat
zapisnik za distomat
04-dilaog-box-zapisnik-za-ortogonal
zapisnik za ortogonal
dialog-box-topografski-kljuc
topografski-ključ
dialog-box-priprema-za-stampanje
priprema za štampanje
dialog-box-priprema-profila
priprema profila
dialog-box-setup-acadgraca
setup acadGRAC-a
toolbarovi-acadgraca
toolbarovi acadGRAC-a
ialog-box-unos-koordinata-tacaka
unos koordinata tačaka

 

zoom klik na sliku za zoom

Screenshotovi: Rezultati - crteži

detaljni list
detaljni list
podela skice
podela skice
kosi kattopplan model
proizvoljni kosi kattopplan model
kattopplan layout
proizvoljni kosi kattopplan layout
poduzni profil
podužni profil
poprecni profil
poprečni profil

Za sva štampanja geodetskih podataka, formiraju se Excel dokumenati na unapred definisanim formularima. Dokumenata odgovaraju standardima propisanim od strane Republičkog geodetskog zavoda Republike Srbije.

 

zoom klik na sliku za zoom

Screenshotovi: Excel - AcadGRAC

spisak koordinata
spisak koordinata
zapisnik za distomat
zapisnik za distomat
zapisnik za ortogonal
zapisnik za ortogonal
pyx formular
pyx formular
geografske
geografske
susedna zona
susedna zona
osmi po stranicama
osmi po stranicama

Šta se planira

install
Trenutno se dovršava prilagođavanju AcadGRAC-a za InteliCAD okruženje.
Po završetku predhodnog, radiće se na zamena svih MS Office EXCEL dokumenata OpenOffice CALC dokumentina za čije korišćenje nije potrebna licenca.

 

Instaliranje programa

install
Program se instalira pokretanjem  AcadGRAC-Install.exe, odgovarajući na pitanja kroz Dijalog Box-ove.
Instalacijom AcadGRAC-a u kolekciju Windows fontova dodaju se još 3 ćirilična TTF fonta i to Arial Cirilica, Helvetica Cirilica i Times Cirilica
DOWNLOAD FONTOVA

 

Instalacija Driver-a za Hard Lock

Hardware LOCK key
Windows XP 32 bitni Driver-i za Hard Lock: HASPAcadGRAC-Install.exe
Windows 7 32/64 bitni Driver-i za Hard Lock: HASPUserSetup.exe

 

Pažnja

paznja

Obzirom da je deo programa u .net tehnologiji, i kako kao i Driver-i za Hard Lock zahtevaju je da je na računaru instaliran Microsoft.NET Framework 2.0, potrevno je predhodno njega instalirati ako već nije. Preuznite ga ako vam treba
DOTNET Framework 2.0

 

 


 

site by: SpeedPress