KONTAKT INFORMACIJE

TIKA COM

Agencija za pružanje saveta i izradu kompjuterskih programa
21000 Novi Sad,
Sterijina 15/15

Telefon:           021-473-61-64
Gsm:                063-476-438, 060-473-61-64
Mail:                 tikab@mts.rs
Mail:                 tihomir.bojanic@gmail.com

CENE:
1. Dodatak za CAD programe, AcadGRAC   (Trajna licenca za korišćenje na bilo kom PC)
    1. Hardverski ključ 1800 eura (po želji uključen, DOS programski paket GRAC)
    2. Hardverski ključ 1700 eura
    3. Hardverski ključ 1600 eura
    4. Hardverski ključ 1500 eura
    5. Hardverski ključ 1400 eura
    6. Hardverski ključ 1300 eura
    7-99. Hardverski ključ 1200 eura
    - Uključena je i Licenca za registraciju firme kod RGZ-a
   
2. Dodatak za CAD programe, AcadGRAC   (Trajna licenca za korišćenje na samo jednom PC)
    Instalacija po PC 1500 eura   (plaćanje u najviše 4 rate)
    - Uključena je i Licenca za registraciju firme kod RGZ-a
   
3. GRACbox (Stari DOS programski paket GRAC)    koji radi u svim Windows-ima uz emulaciju DOSBox-a
    Instalacija po PC, staje 400 eura  (plaćanje u 1 rati)
    - Uključena je i Licenca za registraciju firme kod RGZ-a
   
4. Za stare korisnike DOS programskog paketa GRAC ili GRACbox
    - Ponovno instaliranje GRAC-a ...... 50 eura
   
   
   
NAPOMENA:
    Svi stari kodisnici programskog paketa AcadGRAC tj. oni koji su ga uzeli do kraja 2020. godune,
    mogu da pređu na novu verziju i da dobijaju i dalje unapređenja uz jednokratnu doplatu po Ključu od 300 eura.
   
    Osnovna nova verzija AcadGRAC-a, koja se isporučuje od početka 2021. godine, podrazumeva dobijanje svih nadogradnji koje se stalno vreše.
    Obe verzije podrazumevaju "OnLine" podršku preko AnyDesk-a.
    Nova verzija AcadGRAC-a podrazumeva davanje primedni i sugestija kako bi korišćenje programa bilo što jednostavnije.
   
    Uz osnovnu novu verziju AcadGRAC-a, postoje (za sada 2 modula) koji se posebno isporučuju uz jednoktarni doplatu od 300 eura.
    - TRASIRANJE saobraćajnica sa prelaznicama
    - EKSPROPRIJACIJA sa automatskom deobom parcela, više eksproprijacionih obuhvata na prostoru karastarske opštine i izradom PYX formulara.
   
   
   Kako se neke stvari rade u AcadGRAC-u, pogledajte na Youtub:    Youtube

Copyright TIKA COM 2009 :: Agencija za pružanje saveta i izradu kompjuterskih programa, Novi Sad, Sterijina 15/15
site by: SpeedPress