KONTAKT INFORMACIJE

TIKA COM

Agencija za pružanje saveta i izradu kompjuterskih programa
21000 Novi Sad,
Sterijina 15/15

Telefon:           021-473-61-64
Gsm:                063-476-438, 060-473-61-64
Mail:                 tikab@mts.rs
Mail:                 tihomir.bojanic@gmail.com

CENE:
1. DOS programski paket GRAC  staje 400 eura  (plaćanje u 1 rati)
    - Uključena je i Licenca za registraciju firme kod RGZ-a
   
2. Dodatak za CAD programe, AcadGRAC staje:    (plaćanje do 4 rata)
    1. Hardverski ključ 1500 eura (uključen DOS programski paket GRAC)
    2. Hardverski ključ 1500 eura
    3. Hardverski ključ 1400 eura
    4. Hardverski ključ 1300 eura
    5. Hardverski ključ 1200 eura
    6. Hardverski ključ 1100 eura
    7-99. Hardverski ključ 1000 eura
    - Uključena je i Licenca za registraciju firme kod RGZ-a
    - Legalni korisnicu DOS programskog paketa GRAC,
     imaju popust samo na prvi ključ 30%
   
3. Za stare korisnike DOS programskog paketa GRAC
    - Licenca za korišćenje GRAC-a ..... 50 eura
    - Ponovno instaliranje GRAC-a ...... 30 eura
    - GRACbox (DOS programskog paketa GRAC) koji radi u svim Windows-ima
       - za prvi racunar ...... 100 eura
       - za svaki sledeći ....... 50 eura

 

Ime i prezime

Adresa

Poštanski broj

Mesto

Firma

E-mail adresa

Kontakt telefon

Naručujem AcadGRAC
primeraka
poruka

Copyright TIKA COM 2009 :: Agencija za pružanje saveta i izradu kompjuterskih programa, Novi Sad, Sterijina 15/15
site by: SpeedPress